Kontakt

Slemmestad Brygge AS

Vaterlandsveien 27
3470 Slemmestad

Org. nr: 981 712 870

info@slemmestadbrygge.no

Driftsspørsmål om
næringslokalet ditt?

Slemmestad Brygge ble ved påsketider kjøpt av Avantor AS. Avantor har en stor og profesjonell driftsorganisasjon som nå overtar ansvaret for driftsrelaterte saker på Slemmestad. Det betyr at du som leietaker heretter bes rette dine henvendelser relatert til drift og tekniske forhold til Avantors kundesenter på følgende adresse:

ksenter@avantor.no

Samtidig vil driftsorganisasjonen bli styrket med lokale ressurser her på Slemmestad slik at vi kan respondere raskt.

Sten-Arthur Sælør

Daglig leder

Mobil: 908 22 717
sten.arthur@slemmestadbrygge.no 

Erling Nilsen

Prosjektleder Næring

Mobil: 917 77 640
erling@slemmestadbrygge.no

Morten Ottar Kildahl

Prosjektleder

Mobil: 905 89 600
morten@slemmestadbrygge.no

Karoline Foyn Karlstad

Markedsansvarlig

Mobil: 916 65 754
karoline@slemmestadbrygge.no

Ola Thon

Prosjektleder

Mobil: 930 90 950
oth@avantor.no

Stian Hansen

Driftsansvarlig

Mobil: 938 98 869
stian@slemmestadbrygge.no