Nyskapende og grønn energi

24 jun 2021

Kystbyen Slemmestad blir det første stedet i Norge som varmes opp med renset avløpsvann.

En helt unik løsning

I kystbyen Slemmestad er det valgt en helt unik løsning for å levere varme og kjøling til alle bygg, i tillegg til varme i gatene for snøsmelting. Sammen med VEAS og AF Energi & Miljøteknikk har vi etablert Slemmestad Energi AS. Selskapet skal bygge energisentralen og levere tjenestene.

Fra avløpsvann til varme

1 km nord for Slemmestad, på Bjerkås, ligger VEAS – Vestfjorden Avløpsselskap. Dette er Norges største renseanlegg, og renser avløpsvann fra 750.000 husstander i Oslo, Bærum, Asker og Nesodden. Etter at avløpsvannet er renset hos VEAS pumpes det ut i dypet i Oslofjorden.

En liten del av det rensede vannet skal nå fraktes i en sjøledning fra VEAS til Kystbyen Slemmestad og benyttes i varmevekslere. Vi er de første til å utnytte en «død» ressurs i form av renset avløpsvann som varmekilde. Dette er en sirkulær løsning i praksis.

Med avfall som læring

Vi synes dette er en så spennende løsning at vi planlegger å gjøre energiproduksjonen synlig som en læringsarena. Her kan skoleklasser og andre komme og se hvordan avfall blir energi.

Les mer om prosjektet på afgruppen.no

Andre artikler

Skanska blir samarbeidspartner i fase 1!

Skanska blir samarbeidspartner i fase 1!

I bildet: Regionsdirektør Tomas Kjendlie i Skanska Norge (til venstre) og daglig leder Sten-Arthur Sælør i Slemmestad Brygge AS. Slemmestad Brygge AS signerte i dag avtale med Skanska Norge AS. Avtalen omfatter første fase av byggingen på Slemmestad. Skanska har fått...

Pressemelding

Pressemelding

Tom Bratlie blir ny daglig leder i Slemmestad Brygge AS Eiendomsselskapet Slemmestad Brygge AS er utbygger av Kystbyen Slemmestad i Asker kommune. Dette er et av de største utviklingsprosjektene i regionen med en områdeplan som åpner for 1.300 boliger og 55.000 kvm...

Slemmestad Brygge AS er stolte av å nå være heleid av Avantor.

Slemmestad Brygge AS er stolte av å nå være heleid av Avantor.

Med deres kunnskap, erfaring og solide resultater fra utviklingen av det gamle industriområdet Nydalen, er vi nå godt skodd for oppgaven fremfor oss med å utvikle industrielle Slemmestad. Energi og strøm er i fokus som aldri før og hvordan vi som bransje utvikler,...