Nyskapende og grønn energi

24 jun 2021

Kystbyen Slemmestad blir det første stedet i Norge som varmes opp med renset avløpsvann.

En helt unik løsning

I kystbyen Slemmestad er det valgt en helt unik løsning for å levere varme og kjøling til alle bygg, i tillegg til varme i gatene for snøsmelting. Sammen med VEAS og AF Energi & Miljøteknikk har vi etablert Slemmestad Energi AS. Selskapet skal bygge energisentralen og levere tjenestene.

Fra avløpsvann til varme

1 km nord for Slemmestad, på Bjerkås, ligger VEAS – Vestfjorden Avløpsselskap. Dette er Norges største renseanlegg, og renser avløpsvann fra 750.000 husstander i Oslo, Bærum, Asker og Nesodden. Etter at avløpsvannet er renset hos VEAS pumpes det ut i dypet i Oslofjorden.

En liten del av det rensede vannet skal nå fraktes i en sjøledning fra VEAS til Kystbyen Slemmestad og benyttes i varmevekslere. Vi er de første til å utnytte en «død» ressurs i form av renset avløpsvann som varmekilde. Dette er en sirkulær løsning i praksis.

Med avfall som læring

Vi synes dette er en så spennende løsning at vi planlegger å gjøre energiproduksjonen synlig som en læringsarena. Her kan skoleklasser og andre komme og se hvordan avfall blir energi.

Les mer om prosjektet på afgruppen.no

Andre artikler

Slemmestad Brygge AS er stolte av å nå være heleid av Avantor.

Slemmestad Brygge AS er stolte av å nå være heleid av Avantor.

Med deres kunnskap, erfaring og solide resultater fra utviklingen av det gamle industriområdet Nydalen, er vi nå godt skodd for oppgaven fremfor oss med å utvikle industrielle Slemmestad. Energi og strøm er i fokus som aldri før og hvordan vi som bransje utvikler,...

Slemmestad Brygge As har engasjert Privatmegleren Nyeboliger

Slemmestad Brygge As har engasjert Privatmegleren Nyeboliger

Privatmegleren er gitt i oppdrag å gjennomføre salg av det første boligprosjektet i «Kystbyen Slemmestad». Utviklingen av delområdet Vaterland utgjør til sammen ca. 400 leiligheter. Første byggetrinn vil utgjøre 150 – 200 leiligheter og det planlegges for salgsstart i...

Informasjonsmøte om Slemmestad

Informasjonsmøte om Slemmestad

Velkommen til informasjonsmøte om alt det spennende som er i ferd med å skje i Slemmestad. Når: Torsdag 16. september kl. 18.00Hvor: Sekkefabrikken Kulturhus i Slemmestad Vi gleder oss til å fortelle Det er veldig mange som er nysgjerrige på alt som skjer i Slemmestad...