Nyskapende og grønn energi

24 Jun 2021

Kystbyen Slemmestad blir det første stedet i Norge som varmes opp med renset avløpsvann.

En helt unik løsning

I kystbyen Slemmestad er det valgt en helt unik løsning for å levere varme og kjøling til alle bygg, i tillegg til varme i gatene for snøsmelting. Sammen med VEAS og AF Energi & Miljøteknikk har vi etablert Slemmestad Energi AS. Selskapet skal bygge energisentralen og levere tjenestene.

Fra avløpsvann til varme

1 km nord for Slemmestad, på Bjerkås, ligger VEAS – Vestfjorden Avløpsselskap. Dette er Norges største renseanlegg, og renser avløpsvann fra 750.000 husstander i Oslo, Bærum, Asker og Nesodden. Etter at avløpsvannet er renset hos VEAS pumpes det ut i dypet i Oslofjorden.

En liten del av det rensede vannet skal nå fraktes i en sjøledning fra VEAS til Kystbyen Slemmestad og benyttes i varmevekslere. Vi er de første til å utnytte en «død» ressurs i form av renset avløpsvann som varmekilde. Dette er en sirkulær løsning i praksis.

Med avfall som læring

Vi synes dette er en så spennende løsning at vi planlegger å gjøre energiproduksjonen synlig som en læringsarena. Her kan skoleklasser og andre komme og se hvordan avfall blir energi.

Les mer om prosjektet på afgruppen.no

Andre artikler

EM-feber i Slemmestad

EM-feber i Slemmestad

Lokale aktører og dugnadsarbeid sørger for fotballfest i Slemmestad. Til stor glede for alle fotballhjerter i Slemmestad og takket være et solid stykke dugnadsarbeid, blir fotball-EM vist på storskjerm utenfor gamle Mekonomen ved innbyggertorget. Det er satt ut bord...

Sentrum er flyttet og rivingen starter

Sentrum er flyttet og rivingen starter

Slemmestad har fått et nytt, midlertidig sentrum. Nå starter rivingen av gamle Vaterland for å gjøre plass til Slemmestad Brygge. En populær samlingsplass For å sikre at handel, servering og uteliv kan foregå som normalt mens byggingen pågår, er det bygget et nytt og...

Norcem får nytt og miljøvennlig anlegg

Norcem får nytt og miljøvennlig anlegg

Snart starter byggingen av det nye anlegget til Norcem. Det vil frigjøre 30.000 m² på bryggekanten til boliger, handel og arbeidsplasser. Støy og støv elimineres De 4 store siloene til Norcem er landemerker i Slemmestad som skal bli stående. De vil fortsatt bli...