OM OSS

Slemmestad BRYGGE AS

Eiendomsselskapet Slemmestad Brygge AS ble etablert i år 2000 og er utbygger av Kystbyen Slemmestad. Selskapet er i dag den største grunneieren i området med et samlet areal på ca. 350.000 m², og overtok i 2021 ca. 30.000 m² av Norcems industriområde. Selskapet har gjennomført en gradvis utvikling av området i samarbeid med Asker kommune. I mars 2021 gikk Avantor AS inn som hovedeier.

 

 

AVANTOR AS

 

Avantors visjon er å være den ledende byutvikleren. Derfor fokuserer selskapet først og fremst på behovene til menneskene som skal jobbe og bo i deres områder. Avantor eier i dag ca. 250.000 m² eiendom. Disse er hovedsakelig lokalisert i Nydalen, men selskapet har også lokaler og prosjekter andre steder i Oslo, i Kristiansand, Tønsberg og nå i Slemmestad.

 

Se mer på avantor.no

ET TETT SAMARBEID MED ASKER KOMMUNE

 

Slemmestad Brygge AS har et tett samarbeid med Asker kommune. Kommunen har valgt Slemmestad som innbyggertorg og er ansvarlig for utbygging av infrastrukturen for den nye kystbyen. Kommunen blir også den største leietakeren på Slemmestad Brygge.

Av de 16 000 m² som er øremerket næring og kultur, har Asker kommune allerede inngått en avtale på 5.000 m² av dem. Sammen med Sekkefabrikken Kulturhus kommer dette til å bli en fantastisk møteplass med museer, bibliotek, kulturskole, ungdomsklubb, frivillighetssentral og innbyggerservice.

 

 

MILJØSTRATEGI

MED STORE MÅL FOR MILJØET

 

Miljø og bærekraft står sentralt i utviklingen av Kystbyen Slemmestad, og det er utarbeidet en omfattende miljøstrategi for prosjektet. Strategien består av mål basert på de seks av FNs bærekraftsmål som prosjektet i størst mulig grad har mulighet til å påvirke.

 

Les om vår miljøstrategi

Tursti mellom løvtrær