OM PROSJEKTET

Kystbyen Slemmestad

– med varme og puls

I vannkanten ved Oslofjorden og bare en båttur fra Oslo sentrum skal det skapes en levende kystby.

Områdeplanen for Slemmestad åpner for 1.300 leiligheter og 55.000 m² næringsareal, noe som gjør kystbyen Slemmestad til et av de største utviklingsprosjektene i området. Første byggetrinn er Slemmestad sentrum, innerst i pollen i Slemmestad. Her er alle planer godkjent og byggestart blir i 2022. 

Et tett samarbeid med Asker kommune

Slemmestad Brygge AS har et tett samarbeid med Asker kommune. Kommunen har valgt Slemmestad som innbyggertorg og er ansvarlig for utbygging av infrastrukturen for den nye kystbyen. Kommunen blir også den største leietakeren på Slemmestad Brygge.

Av de 16 000 m² som er øremerket næring og kultur, har Asker kommune allerede inngått en avtale på 5.000 m² av dem. Sammen med Sekkefabrikken Kulturhus kommer dette til å bli en fantastisk møteplass med museer, bibliotek, kulturskole, ungdomsklubb, frivillighetssentral og innbyggerservice.

Slemmestad Brygge AS

Slemmestad Brygge AS ble etablert for ca. 20 år siden. Selskapet er i dag den største grunneieren i området med et samlet areal på ca. 350.000 m², og vil i 2021 overta ca. 30.000 m² av Norcems industriområde. Selskapet har gjennomført en gradvis utvikling av området i samarbeid med Asker kommune. I mars 2021 gikk Avantor AS inn som hovedeier.

Avantor AS

Avantors visjon er å være den ledende byutvikleren. Derfor fokuserer selskapet først og fremst på behovene til menneskene som skal jobbe og bo i deres områder. Avantor eier i dag ca. 250.000 m² eiendom. Disse er hovedsaklig lokalisert i Nydalen, men selskapet har også lokaler og prosjekter andre steder i Oslo, i Kristiansand, Tønsberg og nå i Slemmestad.

Les mer på avantor.no 

MILJØSTRATEGI

MED STORE MÅL FOR MILJØET

Miljø og bærekraft står sentralt i utviklingen av Slemmestad Brygge, og det er utarbeidet en omfattende miljøstrategi for prosjektet. Strategien består av mål basert på de seks av FNs bærekraftsmål som prosjektet i størst mulig grad har mulighet til å påvirke.

Tursti mellom løvtrær