Skanska blir samarbeidspartner i fase 1!

28 feb 2023

I bildet: Regionsdirektør Tomas Kjendlie i Skanska Norge (til venstre) og daglig leder Sten-Arthur Sælør i Slemmestad Brygge AS.

Slemmestad Brygge AS signerte i dag avtale med Skanska Norge AS. Avtalen omfatter første fase av byggingen på Slemmestad.

Skanska har fått i oppdrag å sikre byggetomta med en stålspunt som skal settes ned i grunnen rundt tomta før man starter utgraving og borttransport av forurensede masser. Disse massene skal fraktes på båt til Langøya utenfor Holmestrand. Sikring og utgraving på tomta vil pågå parallelt med at Asker kommune gjennomfører en rekke infrastrukturarbeider i området, blant annet  i form av nye vann og avløpsledninger og åpning av Bøbekken fra Vaterlandsveien og ned til sjøen. 

Skanska starter opp med sine arbeider i mars og det planlegges at disse er ferdige i løpet av oktober 2023.

Andre artikler

Pressemelding

Pressemelding

Tom Bratlie blir ny daglig leder i Slemmestad Brygge AS Eiendomsselskapet Slemmestad Brygge AS er utbygger av Kystbyen Slemmestad i Asker kommune. Dette er et av de største utviklingsprosjektene i regionen med en områdeplan som åpner for 1.300 boliger og 55.000 kvm...

Slemmestad Brygge AS er stolte av å nå være heleid av Avantor.

Slemmestad Brygge AS er stolte av å nå være heleid av Avantor.

Med deres kunnskap, erfaring og solide resultater fra utviklingen av det gamle industriområdet Nydalen, er vi nå godt skodd for oppgaven fremfor oss med å utvikle industrielle Slemmestad. Energi og strøm er i fokus som aldri før og hvordan vi som bransje utvikler,...

Slemmestad Brygge As har engasjert Privatmegleren Nyeboliger

Slemmestad Brygge As har engasjert Privatmegleren Nyeboliger

Privatmegleren er gitt i oppdrag å gjennomføre salg av det første boligprosjektet i «Kystbyen Slemmestad». Utviklingen av delområdet Vaterland utgjør til sammen ca. 400 leiligheter. Første byggetrinn vil utgjøre 150 – 200 leiligheter og det planlegges for salgsstart i...