Slemmestad Brygge

Vi skaper en levende kystby

- et sted hvor det er godt å leve 

Bli med på en historisk stedsutvikling i indre Oslofjord.
Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nyhetsbrev her:

Slemmestad Brygge AS har siden 2003 vært primus motor i planleggingen og utviklingen av kystbyen Slemmestad. Vi er nå eiere av alle vesentlige tomter i et stort område rundt pollen og brygga i Slemmestad Sentrum. Vi har satt alle kluter til for å bygge en moderne kystby med sin unike plassering rett ved sjøen. En kystby med urbane kvaliteter som er plassert midt i flott natur. 

Vi liker å se på det som grønt og blått, hånd i hånd.

Torget i Slemmestad Sentrum

Klikk på bildet for å zoome

Hvis du er interessert i en av de nye leilighetene i Slemmestad kan du melde deg på interessentlista her:

Slemmestad Brygge AS er den sentrale aktøren i stedsutviklingen av fremtidens Slemmestad. Kommunen har godkjent en omfattende utbyggingsavtale for hele området, en avtale som vil tilføre store midler i form av ny infrastruktur og tjenester til innbyggerne i Slemmestad. Kystbyen Slemmestad er det største utbyggingsprosjektet i områdets historie og antagelig det største stedsprosjektet i hele indre Oslofjord, i hvert fall de nærmeste årene. Vår ambisjon er å bygge en levende kystby hvor det skal være godt å leve, bo og arbeide.